ຫ້ອງຮຽນຕົ້ນກ້າ

ຍິນດີຕ້ອນຮັບ
Whatsapp image 2018 04 01 at 10.24.42 am
ຟີຊິກສາດ ມໍ7

ຟີຊິກສາດ ມໍ7

ຟຣີ
    0 ຣີວິວ 
Whatsapp image 2018 04 01 at 10.24.42 am
ເຄມີສາດ ມໍ7

ວິຊາເຄມີເປັນວິທະຍາສາດສາຂາໜຶ່ງ ແລະ ເປັນຫຼັກສູດທີ່ຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ ທີ່ສຶກສາກ່ຽວກັບທາດຕ່າງໆທີ່ປາກົດຢູ່ເທິງໜ້າໂລກ ລວມທັງຄຸນລັກສະນະສະເພາະຂອງທາດ, ໂຄງສ້າງຂອງທາດ, ສູດ ແລະ ປະຕິກິລິຍາຂອງທາດປະສົມຕ່າງໆ.

ຟຣີ
    0 ຣີວິວ 
Whatsapp image 2018 04 01 at 10.24.41 am
ຄະນິດສາດ ມໍ7

ສະຫລຸບເນື້ອໃນສຳຄັນວິຊາ ຄະນິດສາດ ຊັ້ນ ມໍ7

ຟຣີ
    0 ຣີວິວ 
Python cover
ກ້າວທຳອິດສູ່ພາສາ Python

Python ແມ່ນພາສາໂປແກມໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຢ່າງສູງໃນປັດຈຸບັນ (ມິຖຸນາ 2017) ເນື່ອງຈາກຄວາມສາມາດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຈະເວົ້າວ່າຄອບຈັກກະວານເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້ ເຮັດໄດ້ຕັ່ງແຕ່ບວກເລກທຳມະດາຮອດສ້າງເຮືອຮົບກັນເລີຍທີດຽວ ໜ້າສົນໃຈ...

ຟຣີ
    1 ຣີວິວ