ເບິ່ງຫ້ອງຮຽນດຽວນີ້ເລີຍ!

ຫ້ອງຮຽນຕົ້ນກ້າມີຫລາກຫລາຍວີຊາໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກຮຽນ
ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄະນິດສາດ, ເຄມີ, ຟີຊິກ ແລະ ອີກຫລາຍໆວິຊາທີ່ກຳລັງມາໃໝ່ເລື້ອຍໆ
ຮຽນອອນລາຍກັບຕົ້ນກ້າ

ຍິນຕ້ອນຮັບສູ່ ຕົ້ນກ້າ.ຄອມ

ຕົ້ນກ້າແມ່ນກຸ່ມທີ່ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍມີເປົ້າໝາຍຜັກດັນການຮຽນຮູ້ ທັງການສຶກສາໃນລາວໃຫ້ເປີດກວ້າງ ແລະ ເຂົ້າເຖິງງ່າຍ.

ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການສຶກສາທີ່ດີສາມາດສ້າງບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເຊິ່ງເປັນປັດໄຈສຳຄັນຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດຢ່າງຍືນຍົງ, ຕົ້ນກ້າກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາຈາກອຸດົມການທີ່ຈະຜັກດັນການສຶກສາລາວໃຫ້ກ້າວກະໂດດ ທັງໃນຫຼັກສູດສາມັນ ແລະ ວິຊາຊີບ. ໂດຍໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງບົດຮຽນໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ ຈາກທຸກທີ່ ທຸກເວລາ ຜ່ານອິນເຕີເນັດ.

ຄອດສຮຽນຕົ້ນກ້າ

ຮຽນ online ກັບ Tonkar Learning

ກົດທີ່ນີ້
en_USEnglish