ລົງທະບຽນ

ຕົວຊີ້ບອກຄວາມປອດໄພຂອງລະຫັດຜ່ານ

​ເບາະ​ແສ: ​ລະ​ຫັດ​ຜ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ມີ​ຕົວ​ອັກ​ສອນ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສິບ​ສອງ​ຕົວ​ອັກ​ສອນ. ເພື່ອ​ໃຫ້​ມັນ​ປອດ​ໄພ​ຂຶ້ນ, ໃຊ້​ຕົວ​ອັກ​ສອນ​ນ້ອຍ ແລະ ໃຫຍ່, ຕົວ​ເລກ ແລະ ສັນ​ຍາ​ລັກ​ເຊັ່ນ ! " ? $ % ^ & ).

loLao